Coach 4 You
Rozwój osobisty i coaching dla Ciebie!
Dowiedz się więcej

Month: March 2016

Zarządzanie w metodologii Agile

W życiu każdego przedsiębiorstwa pojawiają się z czasem problemy z zarządzaniem. Mogą one być krótko- lub długotrwałe, dotyczyć jednego działu lub całej organizacji. Tak samo mogą one prowadzić do głębszych problemów i upadku firmy lub być motorem napędowym i dzięki zaimplementowanym zmianom wznieść naszą organizację na wyżyny! Metodologia Agile została stworzona by eliminować najczęściej spotykane […]

Zarządzanie projektami z Lean

Lean Management jest to metodologia opracowana na podstawie wprowadzonego przez Toyotę systemu produkcyjnego. Obejmuje ona profesjonalną analizę od pierwszego do ostatniego kroku procesu. Na kroki metodologii składają się: Prawidłowe rozpoznanie wszelkich wymagań klienta wraz z dokładnym określeniem wartości jaką dla klienta stanowi nasz produkt, Dopasowanie tych danych do własnego procesu produkcyjnego oraz dokładna analiza każdego […]

Zarządzanie projektami ze Scrum

Scrum jest jedną z najbardziej znanych metodyk zwinnych. Skupia swoją uwagę na problemie produktywności w organizacji. Celem scrum jest stworzenie jak najlepszych metod postępowania oraz proponowanie takich rozwiązań, które doprowadzą do zwiększenia wartości oferowanego produktu oraz produktywności w przedsiębiorstwie. Do głównych zadań i założeń tej metodologii należą: zwiększenie przejrzystości i poprawienie przewidywalności dokonywanych działań, techniki […]